Med normkritisk blick

Föreläsningen lyfter fram och belyser hur normer synliggörs, hur diskriminering förebyggs och jämställdhet främjas.

Information
Aktivitet för

Alla medlemmar

Kostnad

Föreläsningen är gratis för medlemmar. Pris för icke-medlemmar är 380 kr, som betalas kontant vid föreläsningen, mot kvitto. Du som ännu inte är medlem kan bli det på plats, och då blir föreläsningen givetvis kostnadsfri.

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

tis 26 mar 2019

Tid

17:00–19:00

Plats

Gävle
Högskolan i Gävle, sal 33:202

Anmälan

Om innehållet

Synen på undervisningen kring metodval och arbetssätt är avgörande för att lyckas med värdegrundsuppdraget.

  • Hur kan du som lärare arbeta förebyggande kring frågor som rör jämställdhet och normer?
  • Hur kan du som lärare bredda elevernas synsätt för vad som anses normalt samt medvetandegöra tydliga gränser för vad lagen säger?
  • Hur kan ett öppet klimat skapas där elever möts och lära av varandra?

I föreläsningen ger ämnesspanare Annika Sjödahl konkreta tips på hur du genom innehållsfokus kan engagera eleverna kring viktiga frågor som normer, jämställdhet, utsatthet och sexuella trakasserier i flera av skolans ämnen. Eleverna ska ges möjlighet att se på världen ur ett bredare perspektiv som inte begränsar möjligheterna för hur de väljer att leva sina liv. Med viktiga och angelägna frågor kan ämnesförmågor utvecklas i ett sammanhang som utgår ifrån texter, låtar, reklam och bilder som breddar perspektiven för vad som anses manligt och kvinnligt.

Målgrupp

Föreläsningen passar all skolpersonal, från förskoleklass till gymnasiet.

Vi bjuder på fika

Fika serveras från 17.00 och föreläsningen pågår mellan 17:30-19:00.

Annika Sjödahl är lärare i svenska och engelska på högstadiet och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Kompetensutveckling

Prata med din arbetsgivare så att denna föreläsning räknas som kompetensutveckling för dig.

Du som är kommunalt anställd lärare har enligt avtal i snitt 104 timmar för kompetensutveckling per läsår. På fristående skolor finns en mängd avtal.