Så tycker Lärarnas Riksförbund

Fyra bokomslag
Ge lärare mer tid - vi är på lärarnas sida!

Ge lärare mer tid - vi är på lärarnas sida!

Kampanjen ”På lärarnas sida” är en fortsättning på förra årets kampanj ”Mer tid för varje elev”. Till kampanjen i år har vi tagit fram fyra ”explainer...

Läs mer
Friskolor och skolval

Friskolor och skolval

Lärarnas Riksförbund har ända sedan friskolereformen på 1990-talet haft en positiv inställning till friskolor. Den ursprungliga tanken att föräldrar o...

Läs mer
Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chan...

Läs mer
14 lektioner om att förbättra skolan

14 lektioner om att förbättra skolan

Om den svenska skolan ska bli en av världens bästa, så krävs det att vi får rätt förutsättningar. I den här broschyren ger vi landets politiker 14 lek...

Läs mer
Remissvar

Remissvar

Lärarnas Riksförbund lämnar yttranden och remissvar i frågor som rör skola och utbildning och är på så sätt en viktig remissinstans. Här hittar du vår...

Läs mer