Portrait smiling senior man in pottery studio

Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Med rätt förutsättningar mår du bättre och kan göra ett bra jobb

Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om saker som arbetsbelastning, stress och möjlighet till inflytande. Alla har rätt till en god arbetsmiljö, och mår du bra på arbetet så kan du också göra ett bättre jobb som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Oavsett om du är en erfaren eller ny lärare eller vägledare, och oavsett om du jobbar inom offentlig eller privat sektor ska du kunna känna glädje och trygghet i jobbet. När arbetsmiljön är bra är risken mindre att du blir sjuk av arbetet. Det innebär också att du har möjlighet att utvecklas, att du har utrymme för reflektion och återhämtning och att du får återkoppling från din chef och dina kollegor.

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagenlänk till annan webbplats, och det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever i dag problem i sin arbetsmiljö, och en stor mängd arbetsmiljöundersökningar visar att det finns stora brister i lärares arbetsmiljö. Det råder alltså ingen tvekan om att lärarnas arbetsmiljö ofta behöver förbättras genom ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är allt som finns runt dig och allt som påverkar dig när du arbetar. Detta kan delas in i olika områden:


Arbetsmiljöarbetet — en vägledning för ombud

Ladda ner eller beställ broschyren från LR:s webbutik

Broschyren Arbetsmiljöarbetet — en vägledninglänk till annan webbplats ger dig som är ombud stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den beskriver det formella regelverket samt går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet och det fackliga åtagandet.

Din arbetsmiljö — vem bryr sig?

I broschyren Din arbetsmiljö – vem bryr siglänk till annan webbplats får du verktyg för arbetet med en god arbetsmiljö. I broschyren hittar du bland annat checklistor som du kan använda för att stämma av arbetsmiljön på din skola. Här finns också diskussionsfrågor som du kan ta upp med dina kollegor och din rektor. 

Mer inom ämnet